Rope Applications

blog1

İp UygulamalarıRope Applications

The main causes of wrinkles and prolapse that occur in the face and neck area as age progresses are a decrease in collagen in the skin, a loss of volume of subcutaneous adipose tissue and gravity. Wrinkles and sagging in the face and neck area, which are the first places where signs of aging are seen, are eliminated in a short time with a non surgical method of face lifting with a special thread that mean "Spring Thread" methods. This method, which is effective for sagging and wrinkles , around the mouth and lips, eyelids and face is apply to all parts of the body. During the procedure, developed forms of special threads that have the property of melting in the body and are usually used in surgeries. Tightness is provided by the response of tissues to the threads. Thus the appearance of sagging is eliminated. The spring thread process which shows the youth effect instantly after the procedure helps the person to look 5-10 years younger. Besides it does not cause any changes in the facial expression and mimics of the person. It is also called Contour Lift, Silhouette Lift, French Hanger, Aptos Thread Lift, Spider Web Aesthetics depending on the specialities of the thread used during the facelift process. The spring thread process is used especially for the sagging cheek and chin image to restore the areas that have lost their elasticity to their former state. By way of this procedure, which is minimally entered under the skin, the results are permanent for about 2 years. After anesthesia, the spring thread technique can be completed within 30 minutes. The patient's return to daily activities after the procedure occurs in a fairly short time. This method is practiced for people who do not have very dense sagging and seated deep lines. The spring thread lifting procedure, which can be performed regardless of men/women, is usually applied to those aged 35 to 60 who want to look younger and more dynamic but don't need a serious and open facelift operation because they have not experienced a very serious loss of elasticity on their face. Slight swelling and bruises may occur in the area where the procedure was performed and also a feeling of tightness in the same areas. It is necessary to be very careful wary of trauma especially in the first 1 week after the procedure. Ruptures can occur and create asymmetries in the threads where the carrying force of the hangers is limited.

Yaş ilerledikçe yüz ve boyun bölgesinde oluşan kırışıklık ve sarkmaların temel sebepleri ciltteki kollajenin azalması, cilt altı yağ dokunun hacim kaybı ve yer çekimidir. Yaşlanma belirtilerinin ilk görüldüğü yerler olan yüz ve boyun bölgesindeki kırışıklık ve sarkmalar, ameliyatsız bir yöntem olan iple yüz germe yani "İp Askı" yöntemleri ile kısa sürede ortadan kaldırılmaktadır. Ağız ve dudak çevresi, göz kapakları ve yüzdeki sarkma ve kırışıklıklarda etkili olan bu yöntemle vücudun her bölgesine uygulama yapılmaktadır.

İşlem sırasında, vücutta eriyebilme özelliği taşıyan ve genellikle ameliyatlarda kullanılan özel iplerin geliştirilmiş formları kullanılmaktadır. Gerginlik, dokuların iplere verdiği tepkiyle sağlanmaktadır.Böylece sarkma görünümü ortadan kalkmaktadır. İşlem sonrası anında gençlik etkisini gösteren iple askı işlemi, kişinin 5-10 yaş daha genç görünmelerine yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra kişinin yüz ifadesi ve mimiklerinde hiçbir değişikliğe neden olmamaktadır.

Yüz germe işlemi sırasında kullanılan iplerin özelliklerine bağlı olarak Kontür Lifti, Siluet Lifti, Fransız askı, Aptos İp Lifti, Örümcek Ağı Estetiği olarak da adlandırılmaktadır. İple asma işlemi, elastikiyeti kaybolmuş bölgeleri tekrardan eski pozisyonuna getirmek için özellikle sarkan yanak ve çene görüntüsü için kullanılmaktadır. Cildin altına minimal düzeyde girilen bu işlem sayesinde sonuçlar yaklaşık 2 yıl kadar kalıcılık sağlamaktadır. Anesteziden sonra iple germe tekniği, 30 dakika içinde tamamlanabilmektedir.

Hastanın işlem sonrası günlük aktivitelerine dönmesi oldukça kısa sürmektedir. Bu işlem, çok yoğun sarkma ve oturmuş derin çizgilere sahip olmayan kişiler için uygulanmaktadır. Kadın/erkek farketmeksizin uygulanabilen iple germe işlemi genellikle 35 ila 60 yaş arası, daha genç ve dinamik görünmek isteyen ancak yüzünde çok ciddi elastikiyet kaybı yaşamadığından ciddi ve açık bir yüz gerdirme operasyonuna ihtiyaç duymayanlara uygulanmaktadır. Yapılan bölgede hafif şişlikler ve morluklar ve aynı bölgelerde gerginlik hissi oluşabilir. İşlem sonrası özellikle ilk 1 hafta travmaya karşı çok dikkatli olmak gerekmektedir. Askıların taşıma kuvveti sınırlı olduğu iplerde kopmalar meydana gelip asimetriler oluşabilir.